İş Güvenliği

İş Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri ile şirketimizde, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve “Önce Emniyet” prensibi ile kazasız bir işyeri oluşturmak temel hedefimizdir. Gratas Yazılım Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici, proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;

  • Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,
  • Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,
  • Yakınımızdaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı,

Gratas Yazılım Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ana politika olarak benimsemiştir.

Gratas Yazılım Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki yöneticiler, çalışanların emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek, çalışma koşullarını gözlemlemek, iyileştirmekten ve tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden;

tüm çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

GraTas İş Güvenliği Politikası