Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı, olumsuz çevresel etkileri kontrol altında tutarak yasalara tam uyumu taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda, çevre kirliliğini tüm faaliyetlerimiz için kaynağında önlüyoruz. Katı ve tehlikeli atıklar konusunda çevremizin korunmasına, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine ve çevremizin temiz kalmasına katkıda bulunma amacındayız. Bu amaç doğrultusunda çevre ile ilgili konulara riayet ederek, çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmekteyiz.

İş süreçlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme göndermekteyiz, geri dönüştürülemeyen tehlikeli atıklarımızı da ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ettirmekteyiz.

  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
  • Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirmek.
  • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsemek.
  • Ofis faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımını, geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını teşvik etmek.
  • Çevre’nin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibi ile sistem performansını zincirleme sorumlulukla takip etmek.

Çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevresel kirlenmenin önlenmesine dair gerekli tedbirleri alıp, verimli çalışma ve endüstriyel işlerde; göze çarpıcı, yüksek kalitede hizmet üretmek ve hizmetin sürekliliğini ve güvenirliliğini garanti etmek, kaliteli ve sağlıklı hizmetin verilmesi için dürüst, disiplinli, saygılı, iş hakimiyetini sağlayan, iyi ahlaklı ve sürekli eğitim alan personel çaıştırmak, bu çalışmalarımız sırasında çevreyi korumak ve sistemimizde sürekli iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmek firmamızın çevre politikasıdır.

GraTas Çevre Politikası